nar-i-ask
nar-i-ask:

Bin aydan hayırlı ‘Kadir Gecemiz’ tüm İslam Alemine Mübarek olsun…-Bütün duâlarımızın kabûl olması dileğiyle. . 
kalbe-dusen-damlalar 
hicbiryereaitolmayan
ziznateli
birbenvarbendeniceru
yanlisanlamadaustumeyok
munzeviyane
berrebek-2
nariask
schneeweich
illedesevgi
turkishinspiration
gurbetkuslari
lamazi08
gulkokusundanoptugumm
yasemingorgun
ask-iveli
insaallahoneday
dnzgrgn
gulbensonmez
hayallerde
maviyiseven-kiz
ess-blue
nursima66
oylesinebiriyim
holmeszdn
moerf67
istanbulkadar
rkysrvn
eskiyazi
ismailemektuplar
birdemet
ebraaynasi
murat2014
kalpsizzz
ahiskali36candedemsofi
uyqusuz
1kartal
kafkasli
dervisce
siiristanbul
istanbulveask
cayyas
protonobilissimos
kirmizishortly
fthlc
med—cezir
bilmemnee
sukutunsesisuveyda
byfendi
leydivari
kahvekitapkurabiye
kendimden-geriye
hikmetaniloztekin
ntkklp
pislikbe
efulimm
hasanbasriagir
zahminkalem
ahmet295
serbestvezin35
olricingunlugu
garip1yolcu
ist4nbul
birbahcivan
haknseny
agircekkureklerimehtapuyanmasin
lailadd
midimos
yetmis2
islidemlik
trbzn
maragunes
kaptan-2
svetlanaangelof
cengizhankonus
zarif-ce
akalem
asik-veysel
maybeliveever
cananss
demsiz
1kajmeran
3424fuat
istesenisteben
turkuazbirciftgoz
turk-coffesi
kitapcan
kus-cu
12butterflygirl12
efsus
mittimori
Takipcilerimin hepsinden Allah razi olsun, unutuklarim varsa ki fazlasiyla vardir..hakkinizi helal edin. simdiden herkeze HAYIRLI BAYRAMLAR..
 
 

nar-i-ask:

Bin aydan hayırlı ‘Kadir Gecemiz’ tüm İslam Alemine Mübarek olsun…
-Bütün duâlarımızın kabûl olması dileğiyle. .

kalbe-dusen-damlalar 

hicbiryereaitolmayan

ziznateli

birbenvarbendeniceru

yanlisanlamadaustumeyok

munzeviyane

berrebek-2

nariask

schneeweich

illedesevgi

turkishinspiration

gurbetkuslari

lamazi08

gulkokusundanoptugumm

yasemingorgun

ask-iveli

insaallahoneday

dnzgrgn

gulbensonmez

hayallerde

maviyiseven-kiz

ess-blue

nursima66

oylesinebiriyim

holmeszdn

moerf67

istanbulkadar

rkysrvn

eskiyazi

ismailemektuplar

birdemet

ebraaynasi

murat2014

kalpsizzz

ahiskali36candedemsofi

uyqusuz

1kartal

kafkasli

dervisce

siiristanbul

istanbulveask

cayyas

protonobilissimos

kirmizishortly

fthlc

med—cezir

bilmemnee

sukutunsesisuveyda

byfendi

leydivari

kahvekitapkurabiye

kendimden-geriye

hikmetaniloztekin

ntkklp

pislikbe

efulimm

hasanbasriagir

zahminkalem

ahmet295

serbestvezin35

olricingunlugu

garip1yolcu

ist4nbul

birbahcivan

haknseny

agircekkureklerimehtapuyanmasin

lailadd

midimos

yetmis2

islidemlik

trbzn

maragunes

kaptan-2

svetlanaangelof

cengizhankonus

zarif-ce

akalem

asik-veysel

maybeliveever

cananss

demsiz

1kajmeran

3424fuat

istesenisteben

turkuazbirciftgoz

turk-coffesi

kitapcan

kus-cu

12butterflygirl12

efsus

mittimori

Takipcilerimin hepsinden Allah razi olsun, unutuklarim varsa ki fazlasiyla vardir..hakkinizi helal edin. simdiden herkeze HAYIRLI BAYRAMLAR..

 

 

kafkasli
kafkasli:

Yaklasan Ramazan Bayrami dolayisiyla bir FF listesi hazirladim mutlaka icinde unuttuklarim olacak kusura bakmasilar.Dostlar ile bayram gezmesine giderkenkitapcansonduragimderviscenar-i-askmittimoriask-ivelihazelsarisiperiitozukonstantin4plskafdagininprensesiiirabiatuladeviyyerabiagibisevmekfanidunyaultraviyoletnuryildizyanlisanlamadaustumeyokiistanbulaskmidimosvaynakve-tanrikadiniyarattisedovskiseriatciyobazkizavcuhuseyinmrvgzl2014hisliharikalarkumpanyasikuslar-filleri-yenernev-isahsinamunhasirbiradetnisakutlusevdamisodiebiriincircekirdegiiikalbe-dusen-damlalardincesraahmetrmavidengelenhabernaziminkalemisabretgecerminnakcoopermert10derefsuselifkok1kajmeranmerveyleecayyassumeyrabiatumayatamanmeralmerixgnlxkalbiselimallizzwellcarpediemnazo61pislikbeesrak61yine-yesillendi-findik-dallarilamazi08siir-et-gitsinnnsevgilihavadurumumdilidamagindabirgencinci-cicegiturkuazbirciftgozturkuazmmbozkirinturukkizikotu-adamoregonbebesimuhendisfakalbe-dusen-damlalarmehfamturk-coffesimutlumesutbahtiyaregleniyorkendibasinayasemingorgunceliltrilledesevgi…………………………………………………………………

kafkasli:

Yaklasan Ramazan Bayrami dolayisiyla bir FF listesi hazirladim mutlaka icinde unuttuklarim olacak kusura bakmasilar.

Dostlar ile bayram gezmesine giderken

kitapcan
sonduragim
dervisce
nar-i-ask
mittimori
ask-iveli
hazelsarisi
periitozu
konstantin4pls
kafdagininprensesiii
rabiatuladeviyye
rabiagibisevmek
fanidunya
ultraviyolet
nuryildiz
yanlisanlamadaustumeyok
iistanbulask
midimos
vaynak
ve-tanrikadiniyaratti
sedovski
seriatciyobazkiz
avcuhuseyin
mrvgzl2014
hisliharikalarkumpanyasi
kuslar-filleri-yener
nev-isahsinamunhasirbiradetnisa
kutlusevdam
isodiebiri
incircekirdegiii
kalbe-dusen-damlalar
dincesra
ahmetr
mavidengelenhaber
naziminkalemi
sabretgecer
minnakcooper
mert10der
efsus
elifkok
1kajmeran
merveylee
cayyas
sumeyrabia
tumayataman
meralmeri
xgnlx
kalbiselim
allizzwellcarpediem
nazo61
pislikbe
esrak61
yine-yesillendi-findik-dallari
lamazi08
siir-et-gitsinnn
sevgilihavadurumum
dilidamagindabirgenc
inci-cicegi
turkuazbirciftgoz
turkuazmm
bozkirinturukkizi
kotu-adam
oregonbebesi
muhendisfa
kalbe-dusen-damlalar
mehfam
turk-coffesi
mutlumesutbahtiyar
egleniyorkendibasina
yasemingorgun
celiltr
illedesevgi
…………………………………………………………………